Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

Typ zkoušky
pro odborně způsobilou osobu ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
pro technika požární ochrany ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Přihlašovaná osoba
Kontakt
Termín zkoušky, na který se hlásíte
Všechny termíny jsou již obsazeny. V této chvíli se již nemůžete přihlásit!
Prohlášení a souhlas
Prohlašuji, že zkoušce přistupuji za dodržení podmínek stanovených § 20 odst. 11 a 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji (uvedení rodného čísla) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).